Dolnośląskie Forum HR
Profil prelegenta
Seweryn Kubicki
Biografia zawodowa

Dyrektor zarządzający spółkami produkcyjno – handlowymi. Współtwórca strategii i lider trudnych projektów zmian w grupach kapitałowych Cersanit, Kolporter i MAC. Koncentruje energię na  wydobywaniu z organizacji i zespołów najcenniejszych komponentów budujących wygrywający model biznesowy. Fundamentem jego sukcesów jest umiejętność logicznego łączenia faktów z różnych obszarów i odczytywania kontekstów w poszukiwaniu szans rynkowych oraz ścisłych priorytetów dla organizacji.

Naturalna ciekawość, mocno rozwinięte analityczne myślenie i zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy z różnych branż, istotnie podnoszą jakość jego decyzji. Unika schematów i podważa utarte przekonania, które hamują prawdziwy wzrost i budowę przewagi konkurencyjnej. Cieszy się pozytywną reputacją, ponieważ tworzy szczere relacje z osobami zaangażowanymi w cele firmy. Buduje zaufanie wychodząc naprzeciw potrzebom interesariuszy, co pozwala wdrażać najlepsze praktyki zarządzania i budować wartość firmy.

Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja