Dolnośląskie Forum HR
Profil prelegenta
Katarzyna Świątkowska- Kamińska
Biografia zawodowa

Od ponad 10 lat pracuje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, obecnie Dyrektor HR w Travelplanet.pl SA, wcześniej odpowiedzialna za funkcję personalną w Centrum Dystrybucji Phlilips Lighting Poland SA zatrudniającym ponad 1000 osób. Coach ICF. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się głównie wokół budowania efektywnych strategii zzl oraz unikalnych, przynoszących wymierne efekty rozwiązań. Ekspert i ewaluator projektów PO KL dotyczących rynku pracy, m.in. Kontraktowanie usług rynku pracy, Nowa jakość doradztwa zawodowego (badania jakościowe i ilościowe, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób młodych i funkcjonowania instytucji rynku pracy).

Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja