Dolnośląskie Forum HR
Profil prelegenta
dr Barbara Chomątowska, dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, dr Agnieszka Żarczyńska – Dobiesz
Biografia zawodowa

dr Barbara Chomątowska – adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Pracą Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. inż. Zdzisława Jasińskiego, od wielu lat współpracują z przedsiębiorstwami w obszarze zarządzania pracą i produkcją, między innymi w zakresie ocen pracowniczych.

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk – zarządzająca firmą Centrum Innowacji ProLearning, trenerka, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem, praktyk zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu zespołem wirtualnym i sieciowym. Posiada certyfikat coach ICF i Certyfikat Trenera MATRIK.. Członek Rady Programowej DFHR. Nadzoruje i prowadzi kluczowe projekty rozwojowe dla firm w tematyce m.in.: wykorzystania mocnych stron w usprawnieniu działania firmy, adaptacyjnego przywództwa, rozwoju umiejętności menedżerskich, funkcji kierowniczych, komunikacji w zespołach projektowych, wirtualnych i rozproszonych, budowania zespołu projektowego, efektywności osobistej. Współautorka książek: „Narracje biznesowe”, „Teatr organizacji”,  „Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych”.

dr Agnieszka Żarczyńska – Dobiesz – stanowisko adiunkta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą- pracownik naukowo-dydaktyczny; adiunkt współpraca z praktyką gospodarczą w zakresie doradztwa personalnego (certyfikowany trener biznesu, prowadzenie szkoleń z zakresu motywowania, systemu ocen pracowniczych, organizacji czasu pracy, umiejętności menedżerskich) autorka książki “Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie”.

  Kontakt
  Dolnośląskie Forum HR
  Janusz Dziewit
  +48 605 555 549
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
  designed by corfeit coded by dynamikacja