Dolnośląskie Forum HR
Profil prelegenta
Andrzej Szczepek
Biografia zawodowa

Menadżer z unikalnym doświadczeniem z administracji rządowej, bankowości i przemysłu. 25 lat doświadczeń w Zarządach i Radach Nadzorczych dużych spółek i korporacji. 7 lat pracy za granicą.

Z dużym sukcesem po 20 latach doświadczeń jako finansista, CFO i bankowiec przeszedł na stanowisko CEO. Osiągnął bardzo duży sukces kierując przez 5 lat giełdowym Wielton SA, gdzie wraz z zespołem zwiększył jego kapitalizację czterokrotnie. Menadżer kładący szczególny nacisk na pracę zespołową i budowanie strategicznej kreatywności kolektywów. Menadżer w Wielton, KGHM, Polkomtel, BGŻ.

  Kontakt
  Dolnośląskie Forum HR
  Janusz Dziewit
  +48 605 555 549
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
  designed by corfeit coded by dynamikacja