Dolnośląskie Forum HR
Profil prelegenta
Agnieszka Iżuk, Jolanta Skrzyńska-Winkel, Piotr Kaźmierski, Paweł Popow, Tomasz Stankiewicz, Agnieszka Nowak, dr Andrzej Łobodziński, Adrian Łukowicz, Wojciech Paździor
Biografia zawodowa

Przedstawiciele Działów Personalnych:

Agnieszka Iżukhttps://www.linkedin.com/in/agnieszka-i%C5%BCuk-72b74010/
Jolanta Skrzyńska -Winkelhttps://www.linkedin.com/in/jolanta-skrzy%C5%84ska-winkel-480aa688/
Piotr Kaźmierskihttps://www.linkedin.com/in/piotr-ka%C5%BAmierski-0349854/
Paweł Popowhttps://www.linkedin.com/in/pawelpopow/
Tomasz Stankiewiczhttps://www.linkedin.com/in/tomasz-stankiewicz-mba-635603a/

Przedstawiciele Firm Doradczych:

Agnieszka Nowakhttps://www.linkedin.com/in/agnieszka-nowak17/
dr Andrzej Łobodzińskihttp://keyso.pl/eksperci/andrzej-lobodzinski/
Adrian Łukowiczhttps://www.goldenline.pl/adrian-lukowicz/
Wojciech Paździor https://www.linkedin.com/in/wojciechpazdzior/

  Kontakt
  Dolnośląskie Forum HR
  Janusz Dziewit
  +48 605 555 549
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
  designed by corfeit coded by dynamikacja