Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR 24 lutego 2016
Lutowe Forum DFHR, poświęciliśmy aspektom prawnym, które są szczególnie istotne dla HR.

Na spotkaniu omówiono tematyki związane z nowelizacją kodeksu pracy w zakresie warunków zawierania umów na czas określony. Zostały wskazane kluczowe zmiany w zakresie przepisów związanych z ochroną rodzicielstwa i zwolnieniami lekarskimi. Na koniec Goście uzuskali kilka praktycznych uwag dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR, tradycyjnie odbyło się w sali konferencyjnej firmy HRhamela w środę 24 lutego o godz. 18.00 we Wrocławiu przy ulicy Muchoborskiej 14 (sala na parterze). Wjazd na parking od ul. Austriackiej.

Plan spotkania:

17.30   –           rejestracja uczestników,

18.00   –           „Nowości w prawie pracy 2016 oraz wybrane problemy prawne zatrudnienia cudzoziemców”,

18.45   –           przerwa kawowa,

19.00   –           pytania i dyskusja

Wojciech Zając

Doradza spółkom krajowym i zagranicznym w zakresie prawa pracy i prawa autorskiego, oraz kieruje pracami działów prawa pracy i prawa autorskiego w sdzlegal Schindhelm.
W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa pracy Wojciech Zając zajmuje się przygotowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wojciech Zając jest autorem licznych publikacji i prezentacji z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy.  Regularnie prowadzi wykłady dotyczące zagadnień prawa pracy dla Polsko- Brytyjskiej Izby Handlowej. Więcej o ekspertyzie Wojciecha w załączonej notce oraz na stronie Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm.

  Galeria
  Kontakt
  Dolnośląskie Forum HR
  Janusz Dziewit
  +48 605 555 549
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
  designed by corfeit coded by dynamikacja