Dolnośląskie Forum HR
Relacja z konferencji
III konferencję DFHR charakteryzowała rekordowa liczba prelegentów, co skutkowało różnorodnością poruszanych zagadnień i możliwością wyboru przez uczestników tych tematów, które ich szczególnie interesowały.

Podczas dwunastu wystąpień opowiedzieli uczestnikom o swoich doświadczeniach we wdrażaniu unikalnych koncepcji HR’owych. Konferencja ta była zatem idealną okazją do przyjrzenia się kulisom przeróżnych projektów z obszaru HR. Wypracowane na ich podstawie wnioski i wskazówki można było od razu zastosować w swoich działaniach.

Prelegenci szczególną uwagę zwrócili na rolę międzykulturowości w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Zauważyli oni jak istotna jest to kwestia, zwłaszcza w podczas fuzji firm. Różnorodność, także ta kulturowa, wiąże się bowiem z różnicami w sposobie postrzegania świata, a przez to z rozbieżnościami w oczekiwaniach pracowników i pracodawców. Referenci opowiedzieli jak wpłynęła ona na fuzje firm i jakie wnioski wyciągnęły z tych doświadczeń osoby biorące w nich udział.

Drugim, pojawiającym się w kilku wystąpieniach tematem była rola wartości w organizacjach. Kwestię tę poruszano opisując konkretne projekty HR’owe. Za każdym razem podkreślano wagę wartości. Według Prelegentów sukces organizacji zależy nie tylko od zdefiniowania wartości, ale przede wszystkim od ich konsekwentnego przestrzegania.

Beata Kuler i Magdalena Jędrzejewska

Beata Kuler – Dyrektor Personalna w IKEA Industry Zbąszynek - pasjonatka zarządzania personelem. Od kilkunastu lat realizuje pasję rozwijania pracowników i zmieniania organizacji. Najpierw wspierała  HRM w DeLaval Operations jako specjalista, potem jako Szef Zarządzania Personelem w DONAKO z sukcesem stworzyła i realizowała nową politykę personalną. Obecnie od ponad dwóch lat w IKEA  Industry Zbąszynek  wdraża   projekty  z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i - oparte na wartościach IKEA oraz modelu przywództwa IKEA,  tj: Talenty, High Potentials, Plany sukcesji, badanie satysfakcji pracowników, trenerzy wewnętrzni i wiele innych.

 

Magdalena Jędrzejewska – HR Bussines Partner (Fabryka Babimost) -  Koordynatorka Programu TALENT w firmie IKEA Industry Zbąszynek. Absolwentka WSB w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od 10 lat pracuje w IKEA Industry Zbąszynek. Od 5 w dziale HR, trener wewnętrzny w zakładzie produkcyjnym zatrudniającym ponad 700 osób. Odpowiedzialna m.in. za proces rekrutacji i selekcji, programy rozwojowe oraz propagowanie wartości IKEA i kultury przywództwa. Koordynowała szkolenia produkcyjne dla operatów z zagranicznych oddziałów firmy (z Chin, Portugalii, Rosji, Słowacji, USA). W pracy z ludźmi kieruje się zasadą, że każdy ma w sobie talent. Satysfakcję przynosi jej rozwijanie siebie i innych.

Darek Banach

Associate Director HR w Collins Aerospace

Daniel Urban

Prezes Zarządu Sente – lider i menedżer wierzący w potencjał rozwojowy i decyzyjny zespołów. Stale poszukuje nowych ścieżek rozwoju dla siebie i firmy Sente, którą założył 16 lat temu. Pomysły i inspiracje czerpie zarówno z książek, jak i z rozmów z osobami prowadzącymi firmy. Poza pracą szuka wyzwań w sporcie. Od kilku lat biega maratony i górskie ultramaratony, które pomagają mu kształtować samodyscyplinę i dają czas na przemyślenia. Studiował informatykę i zarządzanie biznesem. Posiada dyplom MBA. Jest również absolwentem psychologii zarządzania oraz executive leadership program.

  dr Barbara Chomątowska, dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, dr Agnieszka Żarczyńska – Dobiesz

  dr Barbara Chomątowska – adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Pracą Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. inż. Zdzisława Jasińskiego, od wielu lat współpracują z przedsiębiorstwami w obszarze zarządzania pracą i produkcją, między innymi w zakresie ocen pracowniczych.

  dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk - zarządzająca firmą Centrum Innowacji ProLearning, trenerka, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem, praktyk zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu zespołem wirtualnym i sieciowym. Posiada certyfikat coach ICF i Certyfikat Trenera MATRIK.. Członek Rady Programowej DFHR. Nadzoruje i prowadzi kluczowe projekty rozwojowe dla firm w tematyce m.in.: wykorzystania mocnych stron w usprawnieniu działania firmy, adaptacyjnego przywództwa, rozwoju umiejętności menedżerskich, funkcji kierowniczych, komunikacji w zespołach projektowych, wirtualnych i rozproszonych, budowania zespołu projektowego, efektywności osobistej. Współautorka książek: „Narracje biznesowe”, „Teatr organizacji”,  „Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych”.

  dr Agnieszka Żarczyńska – Dobiesz - stanowisko adiunkta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą- pracownik naukowo-dydaktyczny; adiunkt współpraca z praktyką gospodarczą w zakresie doradztwa personalnego (certyfikowany trener biznesu, prowadzenie szkoleń z zakresu motywowania, systemu ocen pracowniczych, organizacji czasu pracy, umiejętności menedżerskich) autorka książki "Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie".

   Seweryn Kubicki

   Dyrektor zarządzający spółkami produkcyjno – handlowymi. Współtwórca strategii i lider trudnych projektów zmian w grupach kapitałowych Cersanit, Kolporter i MAC. Koncentruje energię na  wydobywaniu z organizacji i zespołów najcenniejszych komponentów budujących wygrywający model biznesowy. Fundamentem jego sukcesów jest umiejętność logicznego łączenia faktów z różnych obszarów i odczytywania kontekstów w poszukiwaniu szans rynkowych oraz ścisłych priorytetów dla organizacji.

   Naturalna ciekawość, mocno rozwinięte analityczne myślenie i zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy z różnych branż, istotnie podnoszą jakość jego decyzji. Unika schematów i podważa utarte przekonania, które hamują prawdziwy wzrost i budowę przewagi konkurencyjnej. Cieszy się pozytywną reputacją, ponieważ tworzy szczere relacje z osobami zaangażowanymi w cele firmy. Buduje zaufanie wychodząc naprzeciw potrzebom interesariuszy, co pozwala wdrażać najlepsze praktyki zarządzania i budować wartość firmy.

   Mirela Kik oraz Wojciech Witkowski

   Mirela Kik

   Dyrektor personalna odpowiedzialna realizację strategii biznesowej w zakresie polityki personalnej (rekrutacja, rozwój i retencja, komunikacja wewnętrzna, systemy motywacyjne, kontakty z partnerami społecznymi, zarządzanie zmianą oraz procesami restrukturyzacyjnymi). Laureatka konkursów Pracodawca Przyjazny Pracownikom 50+ (pod patronatem Prezydenta RP), Solidny Pracodawca Roku oraz Profesjonalne ZZL, a także prelegentka na konferencjach z obszaru HR.

   Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz z obszaru nowoczesnych technologii (Volvo, American Axle & Manufacturing, Selena FM, EmiTel, Browar Namysłów).

   Wojciech Witkowski

   Od ponad piętnastu lat zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu motywowania pracowników. Doświadczenia zdobywał m.in. w Telefonii DIALOG, AIG Bank Polska czy AmRest Holdings. Przez ponad pięć lat zarządzał obszarem Polityki Wynagrodzeń, budując strategie nagradzania i realizując projekty na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym (kraje Europy Centralnej) m. in. wartościowania stanowisk, taryfikacji, systemów HR (kadrowo-płacowych, kompetencyjnych, ocen oraz zmiennych), a także analityki budżetowej.

   Od 2010 roku jako konsultant zewnętrzny przyczynia się do podnoszenia efektywności organizacji stawiając na optymalizację i długoterminowe rozwiązania budujące motywację kadry pracowniczej i menedżerskiej.

    Ela Malicka

    Główny Specjalista – Mobilność Międzynarodowa i Zarządzanie Talentem w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

    Od 15 lat aktywnie związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach różnych branż i krajów. Doświadczony manager HR, trener umiejętności miękkich i coach. Swoją przygodę z międzynarodowym HR rozpoczęła od pracy w japońskiej firmie branży motoryzacyjnej. Pasja do poznawania ludzi i kultur poprowadziła ją do Wielkiej Brytanii, gdzie przez 2 lata poznawała tajniki pracy w branży rekrutacyjnej. Po powrocie do kraju, jako  Branch Manager oddziału międzynarodowej firmy doradztwa personalnej i rekrutacji, wpierała budowanie biznesu firmy oraz kompetencji jej konsultantów w zachodniej Polsce. W latach 2010 – 2012 jako Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w azjatyckiej firmie branży elektronicznej, odpowiedzialna była za procesy zarządzania zasobami ludzkimi w lokalizacjach koncernu na terenie Unii Europejskiej i Rosji. Od 2012 roku związana z KGHM Polska Miedź SA, gdzie od 2014 roku, w roli lidera w obszarze mobilności międzynarodowej pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, odpowiada za procesy transferów pracowników pomiędzy Polską, Kanadą, USA i Chile, koordynując działania służb HR w tym obszarze w wszystkich krajach, gdzie spółka prowadzi działalność. Aktywnie zaangażowana w zarządzanie talentami oraz pracę z osobami o wysokim potencjale rozwojowym. Prywatnie mama Franka i żona Krzyśka, pasjonatka podróży, zapalony czytelnik i kucharz.

     Wojciech Zając

     Doradza spółkom krajowym i zagranicznym w zakresie prawa pracy i prawa autorskiego, oraz kieruje pracami działów prawa pracy i prawa autorskiego w sdzlegal Schindhelm.
     W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa pracy Wojciech Zając zajmuje się przygotowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wojciech Zając jest autorem licznych publikacji i prezentacji z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy.  Regularnie prowadzi wykłady dotyczące zagadnień prawa pracy dla Polsko- Brytyjskiej Izby Handlowej. Więcej o ekspertyzie Wojciecha w załączonej notce oraz na stronie Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm.

       Katarzyna Świątkowska- Kamińska

       Od ponad 10 lat pracuje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, obecnie Dyrektor HR w Travelplanet.pl SA, wcześniej odpowiedzialna za funkcję personalną w Centrum Dystrybucji Phlilips Lighting Poland SA zatrudniającym ponad 1000 osób. Coach ICF. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się głównie wokół budowania efektywnych strategii zzl oraz unikalnych, przynoszących wymierne efekty rozwiązań. Ekspert i ewaluator projektów PO KL dotyczących rynku pracy, m.in. Kontraktowanie usług rynku pracy, Nowa jakość doradztwa zawodowego (badania jakościowe i ilościowe, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób młodych i funkcjonowania instytucji rynku pracy).

       Andrzej Szczepek

       Menadżer z unikalnym doświadczeniem z administracji rządowej, bankowości i przemysłu. 25 lat doświadczeń w Zarządach i Radach Nadzorczych dużych spółek i korporacji. 7 lat pracy za granicą.

       Z dużym sukcesem po 20 latach doświadczeń jako finansista, CFO i bankowiec przeszedł na stanowisko CEO. Osiągnął bardzo duży sukces kierując przez 5 lat giełdowym Wielton SA, gdzie wraz z zespołem zwiększył jego kapitalizację czterokrotnie. Menadżer kładący szczególny nacisk na pracę zespołową i budowanie strategicznej kreatywności kolektywów. Menadżer w Wielton, KGHM, Polkomtel, BGŻ.

        Rafał Hamela

        Menedżer i praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w sprzedaży B2B i procesach HR. Odpowiedzialny za rozwój i restrukturyzację kilku międzynarodowych firm doradczych..

        Zarządza innowacyjną marką HRH IDS (In-Depth Solutions) wspierającą klientów korporacyjnych w budowaniu efektywnej biznesowo polityki szkoleniowej

        więcej...

        Galeria
        rh program prog_1 partnerstwo partnerstwo DSCN1274 DSCN1267 cropped-fav.png fav typ1 2013-11-25_1385376671 thumb1
        Kontakt
        Dolnośląskie Forum HR
        Janusz Dziewit
        +48 605 555 549
        Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
        designed by corfeit coded by dynamikacja