Dolnośląskie Forum HR
Prelegenci Konferencja DFHR

Anna Wojciechowicz

Facylitatorka w Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB [www.dthub.ue.wroc.pl]. Marketingowiec, współtwórczyni kampanii reklamowych i strategii komunikacji marek. Specjalista ds. mediów społecznościowych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z metodyki Design Thinking dla jednostek takich, jak: Wrocławski Park Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Skanska Property, Nokia, Fundacja Manus przy Politechnice Wrocławskiej, PwC oraz Biznesowy Klub Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Moderatorka warsztatów: „Zaprojektuj swoją przedsiębiorczość metodą Design Thinking” organizowanych dla studentów i dydaktyków z 12 dolnośląskich Uczelni. Prowadząca warsztaty w ramach wydarzenia Design Thinking Week Polska.

Współautorka manuala dedykowanego warsztatom narzędziowym DT TOOLS, publikacji stanowiącej część pakietu edukacyjnego Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB.

W pracy łączy myślenie kreatywne z analitycznym. Z powodzeniem wdraża oryginalne koncepcje w życie. Z zamiłowania tancerka i pasjonatka sztuk wizualnych. Interesuje się kompozycją obrazu, architekturą wnętrz, scenografią oraz dramaturgią tańca i tworzeniem ruchu.

 


Agata Kaczmarska

Chief People Officer, Dentsu Polska & CEE

Agata Kaczmarska jest ekspertem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, posiadającym wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla polskich i międzynarodowych organizacji z zakresu strategii HR.

Jako Dyrektor HR w Dentsu Polska & CEE jest od 2011, gdzie odpowiada za całokształt procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wsparcie strategiczne w rozwoju organizacji. W ramach pracy w regionie Agata należy do Global Transformation Team (GTT), grupy odpowiedzialnej za transformację digitalową w obszarze HR dla wszystkich rynków Dentsu. Odpowiadała od strony HR za cztery akwizycje i integracje zrealizowane w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jako osoba urodzona na Litwie, pracująca w międzynarodowym środowisku Japonia, EMEA, CEE jest championem D&I.

Z branżą HR jest związana od 12 lat. W latach 2008 – 2011 pracowała jako Consulting Director w Hay Group, odpowiadała między innymi za współpracę z czołowymi klientami na rynku polskim i ukraińskim. Wcześniej jako Supervisor w Cap Gemini Ernst & Young zajmowała się obszarem HR oraz projektami w ramach rozwoju strategii i restrukturyzacji.

Agata jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenie HR, członkiem Rady sektorowej SAR, mentorką w ramach Technologii w Spódnicy i Uniwersytetu Sukcesu, autorką kilku publikacji nt. przywództwa w okresie transformacji, kompetencji przyszłości, zarządzania zmianą.


dr Sylwia Wrona

Wykładowca, badacz, projektant, konsultant, certyfikowany: trener biznesu, facylitator procesów zespołowych (APMG Internetional™ Facilitation; 04248120-01-3RDC), moderator Design Thinking, eduScrum Master, trener FRIS®, tutor akademicki, akredytowany Praktyk Tutoringu.
Adiunkt w Katedrze Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Rady Uczelni. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dyrektor Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB [www.dthub.ue.wroc.pl]. Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, doradcze oraz szkoleniowe (badania, analizy, doradztwo, warsztaty strategiczne, sesje facylitacji, szkolenia). Specjalizuje się w obszarze zarządzania marką, komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, kreatywnego myślenia, projektowania innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem Design Thinking, projektowania doświadczeń użytkownika (User Experience Design), zespołowego rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską (Zespół „Dobre Kadry”) metodę pracy projektowej LIFT – Learning in Facilitated Teams.

Pracowała m.in. dla takich podmiotów, jak: NOKIA, Credit Suisse, Dallmayr, Maspex, Poltronic S.A., Wrocławski Park Technologiczny S.A., AZYL Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Sp. z o.o. Sp. k., IMAS International Sp. z o.o., Dobre Kadry Sp. z o.o., Komunikacja Plus Group Sp. z o.o. Sp. k., MMC Szkolenia (Grupa MMC Polska), AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be) w permanentnym FLOW edukacyjnym 🙂 w nurcie Learning Agility.

Profil na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sylwiawrona


Janusz Dziewit

Od 27 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR, a także Konsultant, Trener, Mentor oraz Asesor certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody AC/DC.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów kompetencyjnych, systemów ocen okresowych, diagnoz kompetencyjnych z wykorzystaniem metody Development Center, badanie opinii i satysfakcji pracowników, projektowaniem i realizacją projektów rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy.

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”).

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” oraz „Szkole Trenerów” Experum HR. Twórca metody „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych. W pracy konsultanckiej doradza firmom w zakresie strategii HR.

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych i naukowych.

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense i Wyższej Szkole Bankowej.

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Mentor największego w Polsce cross-biznesowego programu mentoringowego organizowanego przez Fundację Liderek Biznesu.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center (www.psamadc.pl).

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych.


Tina Sobocińska

Obecnie HR4future- Founder & HR Strategic Advisor.

HR Director z 20+ lat doświadczeniem w międzynarodowych firmach (PwC, DHL, Schneider Electric, Sanofi Aventis).

Pasjonatka i doradca HR w projektach: Workplace of the future.Liderka networku Digital HR Champions.

Współautorka serii podcastów: ‘Case study: praca hybrydowa’ nagrywanych z Jarosławem Kuźniarem, Voice House.

Wykładowca na Uniwersytecie SWPS i w SGH.

 

 

 

 


Martyna Weryńska

Starszy specjalista ds. rozwoju biznesu w firmie manaHR.

Opiekuje się Klientami z województwa dolnośląskiego i opolskiego, jest odpowiedzialna za rozwój tych regionów w Badaniu Raport Płacowy.

Obok Dolnośląskiego Raportu Płacowego, dba o rozwój raportów mikroregionalnych: Raportu dla Legnicy i okolic, Wałbrzycha i okolic oraz Wrocławia i okolic.

Wspiera Klientów w wyborze odpowiedniego raportu, korzystaniu z niego oraz interpretacji zawartych w nim danych.

 

 

 

 


Patrycja Buczkowska

Starszy Konsultant w Dziale Opieki Analitycznej nad Klientem w manaHR.

Współuczestniczy w tworzeniu Raportów Płacowych. Na co dzień wspiera Uczestników badania wynagrodzeń w przekazywaniu danych oraz korzystaniu z Raportów.

Opiekuje się Firmami z województwa śląskiego.

 

 

 

 

 


Daniel Warchołek

Młodszy Konsultant w Dziale Opieki Analitycznej nad Klientami w manaHR. Współuczestniczy w tworzeniu Raportów Płacowych.

Współpracuje głównie z Uczestnikami badania z Dolnego Śląska, w zakresie przekazywania danych płacowych.

Pomaga Klientom w korzystaniu z raportów płacowych i interpretacji danych na platformie.

 

 

 

 

 


Marcin Szczeblewski

Od ponad 15 lat związany z Toyotą jako pracownik, a jeszcze dłużej – jako zadowolony klient. Od 4 lat koordynuje działania związane z employer brandingiem i rekrutacją w związku z uruchamianiem nowych projektów w polskich fabrykach Toyoty.  Swoją wiedzą i doświadczeniami dzieli się prowadząc zajęcia dla studentów wrocławskich uczelni.

 

 

 

 

 

 


Mirela Kik

Doświadczony manager obszaru HR z wieloletnią praktyką w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Z sukcesami tworzyła i wdrażała strategie HR, w tym plany rozwojowe, restrukturyzacje, integracje po fuzjach i przejęciach, masowe rekrutacje, modele kompetencyjne, wzmacnianie zaangażowania. Potrafi szeroko spojrzeć na rynek, doskonale rozumie procesy biznesowe. Ukierunkowana na wspólne budowanie strategii, realizację zakładanych celów i wypracowanie optymalnych rozwiązań dla biznesu. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2008-2012 Członek Zarządu dolnośląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach oferujących nowe technologie, a także usługowych, handlowych oraz produkcyjnych (Volvo, American Axle & Manufacturing, Selena FM, EmiTel, WABCO obecnie Grupa ZF).

 

 

 


Michał Eryk Południok

Prezes Zarządu Brad Consulting Sp. z o.o. Psycholog, prawnik oraz absolwent rachunkowości zarządczej i controllingu w Szkole Głównej Handlowej. Propagator psychologii humanistycznej w zarzadzaniu i promotor continous feedback. Jako project manager i konsultant zajmuje się wdrażaniem systemów motywacyjnych, rozwojem kompetencji oraz optymalizacją procesów z wykorzystaniem nowych technologii. Zrealizował projekty m.in. dla: Aliplast, Bank Pocztowy, Budimex, Borg Warner, Cat Mosolf Polska, Eckert, Emerson, Huta Częstochowa, Instytut Elektroniki, Interpipe, Magnitogorski Metalurgiczny Kombinat, Maflow, Mazurek Metal, Mostostal Kraków, Mostostal Pomorze, Mowi Central Europe, MTI Furninova, Pekpol, Quality Food Group, Rosti, Scope Fluidics, Sensilab, Strauss Cafe Poland, Wawel, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Velvet Care.

 

 

 

 


Beata Kuler

Dyrektor HR na Europę Wschodnią i Grecję  Aliaxis Group, Region EMEA

Zajmuje się rozwojem obszaru HR, wzmacnianiem Marki HRu w organizacji, rozwojem liderów i wzmacnianiem przywództwa. Jest doświadczonym  ekspertem w zarządzaniu personelem w branżach  produkcyjnych. Tworzyła HR w kilku międzynarodowych organizacjach. Prowadzi projekty z zakresu rozwoju przywództwa, rozwoju talentów i budowania silnej marki HR jako partnera w biznesie. Była członkiem zarządu międzynarodowej organizacji zarządzając HRem, EB,  PR i komunikacją  w największej w Europie firmie produkującej meble – IKEA Industry Zbąszynek.  Obecnie rozwija swoją dalszą karierę wchodząc  w skład międzynarodowego HR w Grupie Aliaxis. Prowadzi zespoły  HR i  liderów w kilku krajach  Europy Wschodniej poprzez własne Akademie Rozwoju.   Propaguje role HRu jako partnera w rozwoju biznesu pracując blisko z zarządami firm.

Jest certyfikowanym  trenerem „Leaders Are Trainers” Momentum Way – Beaty Kapcewicz, prowadzi projekty rozwojowe  wewnątrz swoich organizacji oraz na rynku otwartym.

 

 


Krzysztof Bramorski

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego. Doradza polskim i zagranicznym, w szczególności niemieckim przedsiębiorcom przy planowaniu i przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z zarządami polskich i zagranicznych spółek w zakresie doradztwa przy kształtowaniu prawnych aspektów polityki zatrudnienia oraz zarządzania kadrami. Autor wewnętrznych dokumentacji pracowniczych obejmujących także procedury oraz polityki antymobbingowe w firmach. Pełnomocnik procesowy przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach o mobbing czy zatrudnienie. Biegle włada językiem niemieckim.

BSO Prawo & Podatki jest kancelarią prawną o międzynarodowym zasięgu specjalizującą się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Wprowadzamy inwestorów na rynek polski, obsługujemy bieżącą działalność przedsiębiorstw, opracowujemy koncepcje i towarzyszymy w realizacji projektów krajowych
i transgranicznych. Szczególną grupę naszych Mandantów stanowią firmy wywodzące się, powiązane, bądź współpracujące z krajami niemieckojęzycznymi, głównie z Niemcami i Austrią.

 

 


Joanna Chyży

Dyrektor Handlowy w niemieckiej Spółce Hormann Legnica. Odpowiedzialna m.in. za strategię i restrukturyzację struktury zatrudnienia oraz za budowanie i transformację kultury organizacji. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z wielkim zamiłowaniem ukończyła kursy MBA organizowane prze firmę Quest Change Menagers z Warszawy. Schemat zarządzania kadrą pracowniczą Spółki oparła o System wynagradzania opracowany przez Mana HR, który jest aktualizowany na podstawie aktualnych raportów płacowych tejże firmy. Ważnym narzędziem zarządzania zespołem jest system ocen okresowych opracowany i wdrożony we współpracy z Experum HR.

 

 

 

 


Roksana Rapacz

Specjalista ds. Pracowniczych, koordynator projektu Okresowych Rozmów Rozwojowych w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z doświadczeniem w zakresie kształtowania stosunków placówki z jej otoczeniem, organizowania działań promocyjnych, a także zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 


=Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja