Czas rozpocząć sezon merytorycznych uczt dla świata HR. Już niebawem spotykamy się na pierwszym po przerwie wakacyjnej spotkaniu DFHR. Nasze spotkanie będzie poświęcone zjawisku HR Business Partneringu. Z wdrażaniem HR Business Partneringu jak z budową domu – jak dobrze nie zaplanujesz, to może się nie udać. Na naszym spotkaniu podyskutujemy m.in. o tym: - jak zaplanować pierwsze wdrożenie HR BP w firmie, ale też jak na nowo określić rolę HR BP, - dlaczego tak ważna jest komunikacja do pracowników i menedżerów, - jak nauczyć mened...

W środę 30 marca odbędzie się na kolejne spotkanie Dolnośląskiego Forum HR. Podejmiemy temat kompetencyjnych ocen okresowych. Oceny okresowe ciągle budzą wiele kontrowersji, Mają wielu zwolenników i przeciwników. Niezależnie od  tego jaki mamy stosunek do ocen, to funkcja monitorująca pracownika jest istotnym obszarem w procesie zarządzania. Jak realizować tą funkcję aby uzyskiwać cenne informacje o skuteczności pracownika z jednoczesną dbałością o jego komfort? Jaki przyjąć punkt odniesienia oceny aby była ona sprawiedliwa i dawała możliwość porównania wyniku? Jak ją zaprojektować i wdroży...